Organizacija koncerata (Indoor / Outdoor)

Kompletna organizacija i menadžment muzičkih i kulturno-umetničkih dešavanja.